Tuesday, April 7, 2015

Tiada guna juga kalau dulu aku suka.

Result nya masih lagi sama. Telat.

Tiada guna juga kalau sekarang sudah suka.

Masih lagi telat.


No comments: